Privacyverklaring.

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door:

 

De Leeskring Intiem B.V.

Utrechtseweg 5-a

1213TK Hilversum

035-6249256

Info@leeskring-intiem.nl

www.Leesmapnaarkeuze.nl

www.leesmap-Leeskring.nl

KvK nr. 3209787

BTW.nr. NL 8126.05.792.B01

 

 

1. 

De Leeskring Intiem B.V. baseert zich op de grondslag uitvoering overeenkomst.

Op grond van deze grondslag verzamelt en beheert De Leeskring Intiem B.V. gewone persoonsgegevens.

 

2. 

Het is noodzakelijk om gewone persoonsgegevens van betrokkene te verzamelen en te beheren:

 

 • Voor het kunnen bezorgen van het product.
 • Voor het in rekening brengen van abonnementsgeld.
 • Voor het aanbieden van een verlenging tijdens lopend abonnement.
 • Voor het aanbieden van een nieuw abonnement nadat het oud abonnement is gestopt
 • Voor het activeren van een nieuw abonnement.
 • Voor het activeren van een beëindigd abonnement.

 

3. 

De Leeskring Intiem B.V. verwerkt de gewone persoonsgegevens van betrokkene in eigen beheer en geeft deze niet aan derden voor verwerking.

 

4. 

De Leeskring Intiem B.V. geeft de gewone persoonsgegevens van betrokkene niet door in de EU, buiten de EU en/of aan een internationale organisatie.

 

5. 

De Leeskring Intiem B.V. bewaart de gewone persoonsgegevens zolang de betrokkene één van de producten afneemt. Nadat het abonnement op verzoek van betrokkene is beëindigd, bewaart De Leeskring Intiem B.V. maximaal twee jaar na laatste bezorging uw gegevens.

6.

De Leeskring Intiem B.V. respecteert de rechten van betrokkene, welke zijn:

 

 • Het recht op inzage.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen. (dataportabiliteit)
 • Het recht om “vergeten”te worden. (vergetelheid)
 • Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen. (rectificatie en aanvulling)
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken. (beperking van de verwerking)
 • Het recht op een menselijk blijk bij besluiten. (geautomatiseerde besluitvorming en profilering)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor de verwerking altijd in te kunnen trekken.

 

Indien betrokkene gebruik wil maken van haar recht dan kan dit via:

 • mail : info@leeskring-intiem.nl (voorkeur)
 • telefoon: 0356249256
 • briefpost: De Leeskring Intiem BV. Utrechtseweg 5-a 1213TK Hilversum

 

7. 

Betrokkene kan een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. (AP)

 

8. 

Betrokkene is verplicht om de gewone persoonsgegevens aan De leeskring Intiem B.V.  te verstrekken. Het niet verstrekken van deze gegevens leidt tot het niet goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst tussen betrokkene en De leeskring Intiem B.V.

 

9. 

De leeskring Intiem B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

 

10. 

De leeskring Intiem B.V. kan gegevens van derden ontvangen.

Deze derden zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP) welke abonnementen werven voor De Leeskring intiem B.V.Met elke ZZP is een contract afgesloten, welke onder ander voorziet op de privacyrechten van betrokkene.

De leeskring Intiem B.V. maakt gebruik van gegevens welke afkomstig zijn van openbare bronnen.